HĐND phường Thu Thủy khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 3

Đăng ngày 14/01/2022

Sáng 14/1/2022, HĐND phường Thu Thủy khóa VI, nhiệm kỳc 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Các đại biểu HĐND thị xã bầu ở địa bàn phường Thu Thủy, đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể và các đại biểu HĐND phường khóa VI tham dự.
Năm 2021, Thu Thủy đã khắc phục các khó khăn về dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành nhiều nội dung Nghị quyết HĐND phường khóa VI đã đề ra. Trong đó có 25/29 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu không đạt. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn phường ước đạt hơn 976 tỷ đồng, giảm 1,5% so với năm 2020; thu ngân sách đạt 70,9% dự toán UBND thị xã giao; bình quân giá trị gia tăng đạt 172 triệu đồng/người/năm.Lĩnh vực văn – hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid 19, giáo dục – đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Ngoài báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu, chi ngân sách năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, UBND phường Thu Thủy còn báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 3. HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND phường trong năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. UBMTTQ phường thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp.
Các đại biểu HĐND phường cũng được nghe đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ IV, HĐND Cửa Lò khóa VI.Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung của kỳ họp.
Chiều cùng ngày, HĐND phường Thu Thủy tiếp tục kỳ họp để thảo luận nhiều nội dung quan trọng của địa phương như giải pháp phát triển du lịch dịch vụ, phòng chống dichh bệnh…đồng thời xem xét các báo cáo, biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết của kỳ họp.
Hữu Lương – Ngọc Ánh