HĐND phường Nghi Thủy kỳ họp thứ 10 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 23/07/2015

 HDNDnghithuy

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 303 tỷ đồng, đạt hơn 51% KH năm. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại đạt hơn 148 tỷ đồng, đạt hơn 51% chỉ tiêu thị xã giao. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ngoài đánh giá kết quả đạt được trong năm, HĐND phường Nghi Thủy đã thực hiện quy trình miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND, P. Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016 do chuyển sang công tác mới; Đồng thời bầu bổ sung 2 chức danh Chủ tịch HĐND, P. CT UBND. Theo đó, ông Võ Văn Tuất giữ chức vụ chủ tịch HDND phường, ông Hoàng Minh Chính giữ chức vụ P. CT UBND phường, nhiệm kỳ 2011 – 2016. HĐND phường cũng đã tiến hành thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương và thông qua nghị quyết của kỳ họp./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật