HĐND phường Nghi Thu khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 bầu các chức danh chủ chốt

Đăng ngày 27/12/2021

Chiều ngày 27/12, HĐND phường Nghi Thu khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 – Kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Văn Phúc – Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã được thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường đối với đồng chí Nguyễn Đức Lâm – nguyên Chủ tịch UBND phường Nghi Thu do chuyển công tác khác với 100% đại biểu tán thành.

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình của UBND phường về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bổ sung chức danh chủ chốt: Chủ tịch UBND phường và Phó Chủ tịch UBND phường, khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Cao Anh Hùng – nguyên trưởng phòng Tư pháp Thị xã được giới thiệu tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Thu, giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Nghi Thu, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đồng chí Hoàng Khắc Bá – Công chức Tài chính phường Nghi Thu được giới thiệu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu tham dự đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến, thống nhất về nhân sự được giới thiệu và tiến hành bầu bằng phiếu kín. Kết quả ông Cao Anh Hùng trúng cử vào chức danh Chủ tịch UBND phường Nghi Thu khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Hoàng Khắc Bá trúng cử vào chức danh Phó chủ tịch UBND phường.

Thay mặt các đồng chí trúng cử, đồng chí Cao Anh Hùng cảm ơn Ban thường vụ Thị uỷ và các vị đại biểu HĐND phường Nghi Thu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ. Ý thức được trọng trách khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí  bày tỏ sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, phát huy tính tiên phong gương mẫu, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền phường ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Phát huy tiềm năng lợi thế của phường nhà, tranh thủ sự hỗ trợ của bên ngoài để phường Nghi Thu ngày càng phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thời kỳ mới.

Dương Tân – Duy Quý