HĐND phường Nghi Hương khóa XIX khai mạc kỳ họp thứ 4

Đăng ngày 05/01/2018

Trên 858 tỷ đồng là tổng giá trị sản xuất ước đạt trong năm 2017 của phường Nghi Hương được báo cáo tại kỳ họp 4 HĐND phường Nghi Hương khóa XIX tổ chức vào  sáng ngày 5/1/2018.

nh2

nh1

nh3

 Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND và sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của phường. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: dịch vụ ước đạt trên 529 tỷ, đạt 107,9%, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách được 4,8 tỷ đạt 100% kế hoạch, vận động xã hội hóa trên 2,3 tỷ đồng…Đời sống người dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,7%. Công tác văn hóa, thông tin, TDTT có nhiều đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

nh4

nh

Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Nghi Hương khóa XIX ngoài đánh giá lại kết quả đạt được trong năm 2017, còn đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trong đó tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm để đạt được chỉ tiêu đề ra là tổng giá trị sản xuất tăng 21,8% so với năm 2017, huy động nội lực phấn đấu đạt 2,35 tỷ đồng…tiếp tục ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đầu tư xây dựng các công trình phục dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh