HĐND phường Nghi Hải kỳ họp thứ 11, khó IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đăng ngày 07/01/2016

hdndh

Theo báo cáo của UBND phường trình bày tại kỳ họp, năm 2015, tổng giá trị sản xuất của phường Nghi Hải đạt hơn 387 tỷ đồng. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại đạt hơn 178 tỷ đồng, Công nghiệp- xây dựng cơ bản đạt hơn 146 tỷ đồng, Nông lâm ngư nghiệp và thủy sản đạt 63 tỷ đồng. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%; Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,6 tỷ đồng. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều đổi mới; Trong năm, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước cũng như của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong năm, HĐND phường Nghi Hải còn tiến hành bầu bổ sung ông Hoàng Thanh Tiến vào Ủy viên UBND phường phụ trách Chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự phường nhiệm kỳ 2011 – 2-16; Đồng thời thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách, và đầu tư kinh phí xây dựng cơ bản năm 2016, với các mục tiêu cơ bản: Tổng giá trị sản xuất đạt  trên 437  tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm…/.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh