HĐND phường Nghi Hải khóa IV tổ chức kỳ họp 10

Đăng ngày 08/07/2015

HDNDNHAI

Mặc dầu bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, song nền kinh tế của phường Nghi Hải trong 6 tháng qua vẫn phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt 91,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 1,2 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch phường đề ra. Công tác văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã được đảm bảo. Đây là kết quả quan trọng để Nghi Hải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

HDNDNHAI2

Trong 6 tháng qua, Nghi Hải cũng đã làm tốt công tác vận động quần chúng xây dựng chính quyền và từng bước giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã được nghe thường trực HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng thời, HĐND phường tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBND phường, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngoài ra, các đại biểu còn tiến hành chất vấn UBND và một số tổ chức đoàn thể về thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2015, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp./.

Hữu Lương