Gần 300 doanh nghiệp, trường học TX Cửa Lò tiếp cận với hóa đơn điện tử.

Đăng ngày 10/05/2018

Chiều ngày 10/5, Chi cục Thuế Cửa Lò phối hợp với Cục Thuế Nghệ An, VNPT Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn triển khai hóa đơn điện tử và đối thoại doanh nghiệp.

ps-an-toan-chay-no-00_23_27_18-still045

Trong thời gian 1 buổi, gần 300 học viên đến từ các doanh nghiệp và trường học trên địa bàn thị xã Cửa Lò được phổ biến một số văn bản quy định về hóa đơn điện tử; Đặc điểm, lợi ích của loại hóa đơn này; Các dịch vụ hóa đơn điện tử; Thông qua một số lỗi sai phạm của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân.

ps-an-toan-chay-no-00_19_09_20-still043

ps-an-toan-chay-no-00_20_32_14-still044

Ngoài ra, Chi cục Thuế Cửa Lò đã dành thời gian để nghe và trả lời trực tiếp các ý kiến của các doanh nghiệp, các đơn vị trường học về một số nội  dung liên quan đến công tác khai thuế nộp thuế điện tử; Tình hình nộp hóa đơn chậm; Vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thuế; Sai phạm trong quá trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí; Các vướng mắc về hóa đơn….

Đàm Hiền – Ngọc Ánh