Gần 20 triệu đồng sau 5 ngày vận đồng ủng hộ tu sửa cột cờ Đảo Mắt

Đăng ngày 14/06/2022

Cột cờ Đảo Mắt là công trình ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên dưới sự khắc nghiệt của nắng gió, mưa bão đã ảnh hưởng đến công trình khiến nhiều hạng mục của cột cờ đã xuống cấp. Trước tình hình đó, thị đoàn Cửa Lò dự kiến tu sửa lại công trình với một số hạng mục như: xây dựng lan can xung quanh khuôn viên cột cờ, hàn hệ thống ròng rọc, hệ thống đai, tay nắm lên đỉnh cột cờ với chiều dài 22,6m, sửa lại hệ thống cầu thang từ chân trụ lên chân cột cờ, tu sửa lại bảng thông tin…Dự kiến kinh phí khoảng 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá.

 

 

Để có nguồn kinh phí trên, Thị đoàn Cửa Lò đã gửi thư kêu gọi vận động để tu sửa, Đến nay, sau 5 ngày, thị đoàn Cửa Lò đã nhận được số tiền là 18, 6 triệu đồng. Đây là công trình hết sức có ý nghĩa hưởng về biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Ban thường vụ Thị đoàn tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn, hội, đội quan tâm ủng hộ việc tu sửa công trình cột cờ Đảo Mắt sớm được triển khai thực hiện.

 

                                                                   Nguyễn Hương