Gần 1.500 người hiến máu tình nguyện “Vì sức khỏe cộng đồng”

Đăng ngày 10/03/2021

Sáng ngày 10/3, tại nhà văn hóa phường Nghi Hương, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò đã phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Vì sức khỏe cộng đồng” đợt 1 năm 2021. 

Đăng ký tham gia ngày hội hiến máu “Vì sức khỏe cộng đồng” lần này có gần 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, CNVC – LĐ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Lượng máu thu được là 637 đơn vị máu, đạt 97,4% chỉ tiêu của năm. Trong đó có 280 đơn vị máu có thể tích 350ml, 357 đơn vị máu có thể tích 250ml. Số máu này sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An để kịp thời cứu giúp những bệnh nhân đang cần máu, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phúc tạp như hiện nay.

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ý thức được ý nghĩa to lớn của hoạt động hiến máu tình nguyện nên trong những năm qua hiến máu tình nguyện đã là một nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống cộng đồng tại thị xã Cửa Lò. Lượng máu năm sau thu được thường cao hơn năm trước. Ngoài đợt hiến máu tình nguyện lần này, Cửa Lò sẽ tiếp tục thực hiện đợt 2 hiến máu tình nguyện vào trung tuần tháng 9/2021./.

Phan Thành- Duy Quý.