Đồng chí Võ Thị Minh Sinh kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 13/04/2021

Sáng ngày 13/4, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An dưới sự dẫn đầu của đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thị xã Cửa Lò kiểm tra về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Thị xã Cửa Lò đã tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 một cách dân chủ, nguyên tắc, đúng quy định, trong đó, ở cấp thị đã thành lập 7 Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND, mỗi Ủy ban bầu cử 11 thành viên và 40 ban bầu cử đại biểu HĐND phường, mỗi ban từ 7 – 9 thành viên. Ủy ban bầu cử thị xã cũng đã ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành và thành lập các tiểu ban bầu cử.


Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và cấp phường được chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đồng thời tranh thủ lấy ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp. Các bước của quy trình hiệp thương và quy trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng thời gian và quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã lập danh sách giới thiệu 56 người ứng cử, bầu 30 đại biểu HĐND cấp thị và 278 người để bầu 147 đại biểu HĐND cấp phường đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định.

Ủy ban bầu cử thị xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn phương thức lập và in danh sách cử tri, bố trí địa điểm niêm yết danh sách cử tri và hưởng dẫn người dân kiểm tra thông tin; Tham gia các hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử do Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức; Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và y tế trong bầu cử, hiện nay trên địa bàn thị xã chưa tiếp nhận đơn thư về khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Trước đó, đoàn cũng đã có buổi làm việc với phường Nghi Hương kiểm tra về công tác công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lắng nghe báo cáo quá trình triển khai thực hiện tại phường và đến thực tế địa bàn khối để kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử.

Sau khi làm việc với UBBC phường Nghi Hương và Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò, Phát biểu kết luận chung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của thị xã Cửa Lò, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản một cách kịp thời; Làm rất tốt công tác thông tin tuyên truyền. Đồng chí yêu cầu thị xã tiếp tục rà soát danh sách cử tri nơi cư trú, để ý bổ sung đầy đủ thông tin của cử tri; Tiếp tục rà soát lại hồ sơ người ứng để kê khai thông tin theo đúng hưởng dẫn; Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hưởng dẫn ở các phường từng nội dung công việc cụ thể; Đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự; y tế để cuộc bầu cử diễn ra một cách an toàn, thuận lợi nhất.

Nguyễn Hương – Ngọc Ánh