Clip: Đoàn giám sát Viện KH – PL, Bộ tư pháp làm việc với Thị xã Cửa Lò( phát sóng trên NTV ngày 11/5/2022)

Đăng ngày 12/05/2022