Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 23/01/2019

Sáng 23/01/2019, Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Thanh Hiền- Tỉnh ủy viên- Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND Thị xã Cửa Lò về việc thực hiện quy hoạch đô thị, quản lý đất đai và các dự án sử dụng đất đai đô thị năm 2013 có hiệu lực đến năm 2018.

qh

Về công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Cửa Lò cơ bản thực hiện tốt.  Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc, nhất là trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Trong năm qua UBND thị xã Cửa Lò đã có quyết định thu hồi đất 04 dự án vi phạm. Về công tác quy hoạch đô thị tuy đã quy hoạch phân khu chi tiết các phường nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là việc quy hoạch lại đường Nguyễn Sinh Cung. Một số vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm đó là một số dự án do tỉnh cấp, giao chưa thực hiện đúng cam kết. Các dự án này đều nằm trên các khu “đất vàng” trong đó có những dự án 20 năm mà vẫn chưa triển khai. Theo đó, thị xã mong muốn Tỉnh có biện pháp giải quyết hoặc thu hồi để địa phương thu hút các dự án đầu tư khác nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

qh1

qh2

qh3

qh5

qh4

Thay mặt đoàn giám sát ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hiền đánh giá cao những kết quả mà Cửa Lò đã đạt được. Đồng thời đề nghị Thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra về QSDĐ; tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính; Tích cực kiểm tra tiến độ thi công của các dự án và giám sát việc đền bù giải phóng mặt bằng cũng như kiến nghị, đề xuất các khó khăn, tồn tại kịp thời để các sở ban ngành có biện pháp hỗ trợ, giải quyết nhằm đưa Cửa Lò phát triển đúng định hướng, đúng quy hoạch./.

                                                                        Phan Thành – Thanh Bình