Diễn tập phương án phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự

Đăng ngày 26/04/2017

Chiều 26/04/2017, Thị xã Cửa Lò tổ chức diễn tập “phương án phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thị xã”.

Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn và thực hiện Công văn số 1995/UBND-NC, ngày 30/3/2017 của UBND Tỉnh, thị xã Cửa Lò tổ chức diễn tập “phương án phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thị xã”.

n1

Theo đó, tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo của Thị xã là giải quyết các vụ việc tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự và các tình huống phức tạp phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành của chính quyền; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng.

n-2

n4

Mục đích của diễn tập nhằm nâng cao nhận thức và năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp và lãnh đạo, chỉ huy trong tham gia giải quyết các vụ việc tập trung đông người, tuần hành biểu tình, kích động gây rối an ninh trật tự. Qua đó ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy kinh tế xã hội thị xã phát triển.

                                                                                                 Hữu Lương-Duy Quý