Đến 22h tối nay, người kinh doanh ở tất cả các ki ốt ven biển Cửa Lò phải di chuyển đến nơi an toàn

Đăng ngày 14/09/2017

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, đến 22h tối nay: 14/09/2017, tất cả các ki ốt dọc bãi biển phải hoàn tất việc chằng chống lại cơ sở vật chất và di chuyển toàn bộ người và phương tiện thiết yếu, quan trọng vào nơi an toàn. Thực hiện sự chỉ đạo này, ngay từ 18 h chiều nay, chính quyền các cấp và các ngành có liên quan như: Điện lực Cửa Lò và Ban quản lý đô thị cũng sẻ tiến hành cắt điện dọc tuyến ki ốt nói trên để đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh và người dân

ba7

ba6

Đến thời điểm này, toàn thị xã có 350 ki ốt dọc bãi tắm. Nhiều ki ốt cũng đang khẩn trương thực hiện sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, vận chuyển tài sản về nhà, đồng thời chằng chéo mái tôn, tháo dỡ các biển quảng cáo để hạn chế thiệt hại nếu bão số 10 đổ bộ ở mức thấp nhất

Nhóm PV