Đến 07 h sáng nay, ngày 30/9/202, Cửa Lò đã ghi nhận thêm 12 ca đương tính mới

Đăng ngày 30/09/2021

Đến 07 h sáng nay, ngày 30/9/202, Cửa Lò đã ghi nhận thêm 12 ca đương tính mới: trong đó có 8 bệnh nhân trong 1 gia đình ở Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải và có thêm 4 bệnh nhân là họ hàng, người thân của gia đình nói trên ở cùng khối và ở Khối Phúc Hòa, Phường Nghi Hòa:


Cụ thể các bệnh nhân như sau:
1.BN N.T.L.C, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. Ngày 29/9 có triệu chứng sốt, mệt không đỡ nên cùng bố là N.T.H đến TYT phường Nghi Hải làm test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN N.T.H, nam, sinh 1965. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. Ngày 29/9 có triệu chứng mệt, đau đầu cùng con là N.T.L.C đến TYT phường Nghi Hải làm test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN N.T.Đ, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là vợ của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngay sau khi 2 bố con BN N.T.H và BN N.T.L.C có kết quả test nhanh dương tính BN N.T.Đ được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. BN Đ.😭, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là con dâu của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN N.T.H và BN N.T.L.C có kết quả test nhanh dương tính BN Đ.😭 được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN N.😭.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là con trai của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN N.T.H và BN N.T.L.C có kết quả test nhanh dương tính BN N.😭.T được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN N.Đ.G.H, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là cháu của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN N.T.H và BN N.T.L.C có kết quả test nhanh dương tính BN N.Đ.G.H được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. BN N.Đ.K.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là cháu của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN N.T.H và BN N.T.L.C có kết quả test nhanh dương tính BN N.Đ.K.N được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2:
8. BN H.😭, nữ, sinh 1939. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là bà của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN N.T.H và BN N.T.L.C có kết quả test nhanh dương tính BN H.😭 được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, tối ngày 29/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. BN N.😭, nam, sinh 1970. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là hàng xóm của BN N.T.H được công bố trước đó. Ngay sau khi BN N.T.H và BN N.T.L.C có kết quả test nhanh dương tính BN N.😭 được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, sáng ngày 30/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. BN N.T.Q, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: khối Phúc Hòa, phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò. BN là em gái của BN N.T.Đ và là con BN H.😭 đã được công bố trước đó. Ngay sau khi BN N.T.Đ có kết quả test nhanh dương tính BN được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, sáng ngày 30/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11. BN N.T.N, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là em gái của BN N.T.Đ và là con BN H.😭 đã được công bố trước đó. Ngay sau khi BN N.T.Đ có kết quả test nhanh dương tính BN N.T.N được cách ly và lấy mẫu PCR gửi CDC, sáng ngày 30/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. BN T.H.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 và là em họ của BN N.Đ.G.H và BN N.Đ.K.N đã được công bố trước đó. Ngày 29/9 BN được lấy mẫu PCR gửi CDC, sáng ngày 30/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Nguồn: CDC Nghệ An