Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025

Đăng ngày 02/08/2021

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVIII, sáng 2/8, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp. Trong các nội dung được góp ý tại buổi làm việc, đáng chú ý có các dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Dự buổi thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2021 – 2025 được xây dựng nhằm cụ thể hoá việc triển khai Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành ngày 14/6/2021 về “Xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò báo cáo tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò báo cáo tại buổi làm việc.

Cụ thể, trong chính sách tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất, đối với các dự án bất động sản trên địa bàn thị xã nhưng không xác định để đầu tư công trình cụ thể được điều tiết ngân sách tỉnh là 50%; ngân sách thị xã 40% và ngân sách phường 10%. Còn tiền sử dụng đất từ đấu giá, giao đất, chuyển mục đích thì ngân sách thị xã 90% và ngân sách phường là 10%.

Về chính sách hỗ trợ xi măng, tỉnh hỗ trợ cho thị xã Cửa Lò 3.000 tấn xi măng PCB30/năm để nâng cấp, xây dựng đường giao thông, công trình thuỷ lợi, khu dân cư kiểu mẫu. Chính sách hỗ trợ sự nghiệp hạ tầng thị chính, môi trường và hỗ trợ khác 100 tỷ đồng/năm để thực hiện công tác cứu hộ, cấp cứu biển, lễ hội du lịch, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.

Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 đối với thị xã Cửa Lò gồm 47 dự án, như dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh; xây dựng đường giao thông, đoạn từ Quốc lộ 46 đến giao với đường Bình Minh và đường ra bến 5, 6, 7, 8 cảng Cửa Lò; đường dọc số 2, đoạn từ đường ngang số 4 đến đường ngang số 14 thị xã Cửa Lò; mở rộng lòng đường và xây dựng vỉa hè đường Nguyễn Sinh Cung, đoạn từ đường dọc số 3 đến Quốc lộ 46; hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại buổi làm việc.

Thẩm tra dự thảo này, các ý kiến đã thảo luận và làm rõ một số băn khoăn liên quan đến tỷ lệ điều tiết phần trăm ngân sách từ tiền sử dụng đất đối với cấp phường; danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 cần đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, mang tính động lực phát triển Cửa Lò và kết nối với thành phố Vinh. Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ hai tới với ba chính sách đặc thù hỗ trợ Cửa Lò.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nêu ý kiến tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 là Nghị quyết bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 26 do HĐND tỉnh ban hành năm 2016. Dự thảo Nghị quyết số 26 sẽ bãi bỏ 4 chính sách, giữ nguyên 2 chính sách, sửa đổi 3 nhóm chính sách. Trong đó, đáng chú ý sẽ tăng mức hỗ trợ đào tạo người lao động; ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% chi phí các thủ tục đầu tư trong bước chuẩn bị đầu tư nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Cùng với đó, Nghị quyết cũng quy định ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến tận hàng rào dự án như: đường giao thông, cấp điện, nước, thông tin liên lạc… hỗ trợ về giá, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; hỗ trợ san lấp mặt bằng và cuối cùng là là chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến.

Góp ý vào dự thảo, một số ý kiến còn băn khoăn việc không đưa nguồn lực vào Nghị quyết để thực hiện chính sách; cơ chế đầu tư ngoài hàng rào dự án; cơ chế quản lý thực hiện hỗ trợ đầu tư và chính sách hỗ trợ quảng bá, xúc tiến đầu tư… Các ý kiến cũng khẳng định: nếu thu hút được các dự án động lực thì lợi ích mang lại sẽ rất lớn. Vì thế, xây dựng phù hợp, khả thi và thông qua, ban hành Nghị quyết tại kỳ họp tới là cần thiết.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế, Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040; các Tờ trình đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án./.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn