Để thanh niên Cửa Lò vững vàng trước các thế lực chống phá cách mạng

Đăng ngày 13/06/2018

Thời gian gần đây các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng đặc điểm tâm lý lứa tuổi và hạn chế về nhận thức của một bộ phận thanh niên để mua chuộc, lôi kéo, kích động chống phá cách mạng. Trước tình hình này, BTV  thị đoàn Cửa Lò có những biện pháp để khắc phục các yếu điểm trên nhằm góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

td20

Các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu ở Cửa Lò 

Đoàn trường THPT Cửa Lò hiện có 1070 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 28 chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. Thời gian qua, khắc ghi lời dặn của bác Hồ “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”, Chi bộ, Ban giám hiệu trường THPT Cửa Lò đã tạo điều kiện, chăm lo phát triển tổ chức đoàn thanh niên. Theo đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cho đoàn viên thanh niên được chú trọng. Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường  cũng luôn định hướng cho tổ chức đoàn trong việc xây dựng chương  trình hoạt động hàng năm với những nội dung thiết thực. Nhờ đó, đoàn viên thanh niên không chỉ thể hiện rõ quan điểm, thái độ đúng đắn trước các sự kiện chính trị của đất nước, chủ động, thẳng thắn đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, phê phán mọi biểu hiện nhận thức, lệch lạc và hành vi tiêu cực mà còn thực hiện tốt các phong trào thi đua. Chẳng hạn như trong việc học tập, ngoài kiến thức giáo viên truyền dạy ở lớp, các em học sinh đã biết lựa chọn các thông tin, kiến thức liên quan qua mạng In ter net một cách hiệu quả.

Em Trần Thị Ngọc – Lớp 12 D1 là học sinh giỏi 3 năm liền của trường THPT Cửa Lò cho biết cách lựa chọn thông tin bổ trợ bài học như thế này:“Trong quá trình tìm hiểu thông tin thì khi tra mạng em sẽ vào những trang chính thống. Các thông tin em xem thì em sẽ tra cứu thông tin liên quan bài học của mình. Trong khi tra cứu thông tin thì cũng có những thông tin bên lề sai lệch thì cách em thường làm là bỏ qua không xem. Có những thông tin quá khích thì em sẽ báo thông tin sai để hệ thống có thể loại bỏ bài viết. Em cũng khuyên các bạn khi tra cứu thông tin trên mạng đó là khi thu thập thông tin trên mạng để học tập thì cần phải chọn lọc”.

ccb7

dd3

Thanh niên Cửa Lò tích cực tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội

ddd

Không chỉ ở trường THPT Cửa Lò mà cấp ủy chính quyền và tổ chức Đoàn các cấp ở thị xã du lịch biển luôn quan tâm đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thanh niên, trọng tâm như văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ là “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ”.

Nhờ đó, thời gian qua 29 tổ chức đoàn cơ sở với 3645 đoàn viên trên địa bàn cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch Thị đoàn Cửa Lò đề ra. Trong đó, nhiều đoàn viên thanh niên trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng như góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.

td14

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò: Lê Thanh Long trao thưởng cho đoàn viên, thanh niên tiêu biểu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng đoàn viên thanh niên có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm, tâm lý thích tự do, tự khẳng định mình…

Trong khi đó các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị luôn tìm cách lợi dụng đặc điểm trên của thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã hội của họ còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai.

Trước thực trạng này, Ban thường vụ thị đoàn đã triển khai một số biện pháp khắc phục, nhất là trong việc định hướng dư luận, lựa chọn thông tin đúng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Chị Hoàng Đinh Thùy Dung – Bí thư thị đoàn Cửa Lò cho biết:“Để giúp đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Cửa Lò tiếp nhận đúng đắn các thông tin trong thời đại hiện nay thì Ban thường vụ thị đoàn đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đó là tổ chức các hoạt động, các diễn đàn giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; qua đó định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tiếp nhận, lựa chọn những thông tin đúng, tránh xa những luận điệu xấu; đoàn viên thanh niên sẽ tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. BTV thị đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tăng cường công tác  giáo dục cho tuổi trẻ hiện nay. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh việc làm, hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên để họ có môi trường lành mạnh để góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

td4

Bí thư Thị đoàn Cửa Lò Hoàng Đinh Thùy Dung

Thời gian tới, Thị đoàn Cửa Lò cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giúp thanh niên biết nhận diện, đề phòng và tránh xa những cám dỗ vật chất, văn hóa tầm thường, văn hóa ngoại lai xấu độc, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tổ chức Đoàn. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, xúi giục thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Cửa Lò trở thành thành phố du lịch văn minh, hiện đại và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện.

Hữu Lương