Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất của VCLĐ ở thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 27/11/2017

Năm 2017, phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi trong công nhân, viên chức, người lao động được các tổ chức công đoàn cơ sở ở Cửa Lò đẩy mạnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 -2022.

ppp

qqq11

qqq21

qqq111

qqq13

Năm 2016, ngay sau khi thành lập, công đoàn khách sạn Mường Thanh Cửa Lò đã xây dựng và triển khai các chương trình hành động, trong đó, chú trọng vào việc chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên. Tích cực động viên đoàn viên thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt, đầu năm 2017, công đoàn khách sạn Mường Thanh Cửa Lò đã phát động phong trào thi đua tăng năng suất lao động, tăng doanh thu và nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có của đơn vị. Hoạt động này vừa để chào mừng Đại hội công đoàn thị xã lần thứ V, vừa góp phần nâng cao đời sống cho người lao động. Nhờ đó, 50 đoàn viên của công đoàn khách sạn Mường Thanh Cửa Lò rất hăng hái tham gia. Kết quả lượng khách đến với khách sạn tăng 30% hơn năm trước, mức lương bình quân của lao động đạt hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

pp11

Bà Phạm Phương Thúy – Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn khách sạn Mường Thanh Cửa Lò cho biết: “Công đoàn khách sạn có những hoạt động tích cực gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cùng với đó, hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn phát triển nguồn khách, nâng chất lượng dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất để khẳng định khách sạn 4 sao trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Bên cạnh đó, chúng tôi có những hoạt động giành cho đoàn viên. Cụ thể là tham gia một số phong trào tại địa phương, tổ chức một số hoạt động cho đoàn viên đi thăm quan, học hỏi các đơn vị bạn, qua đó tìm ra một số nhân tố về văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia các hoạt động tại địa phương và tập đoàn”.

qqq14

qqq31

qqqq1

Phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn thị xã lần thứ V cũng được công đoàn cơ quan chị cục thuế Cửa Lò triển khai thực hiện tốt. Dựa vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Công đoàn chi cục thuế thị xã đã xây dựng và triển khai phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu thuế với thời gian sớm nhất, chỉ tiêu với số tuyệt đối cao nhất và thi đua giảm số tồn đọng thuế thấp nhất. Nhờ đó, đến hết tháng 10, chi cục thuế thị xã đã hoàn thành việc thu thuế năm 2017 với số tiền 387,9 tỷ đồng, bằng 124,5% dự toán pháp lệnh, 122,8% dự toán HĐND thị xã giao, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ năm trước và nợ thuế chỉ còn 1,8% trên số thực hiện dự toán.

pp1

Bà Phạm Thị Hồng Vân – Phó chi cục trưởng kiêm Chủ tịch công đoàn Chi cục thuế Cửa Lò  cho biết: “Sau khi triển khai các phong trào thi đua thì BCH đã xây dựng các nội dung để thực hiện, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát các tổ công đoàn cũng như đoàn viên, phát huy vai trò của Ban thành tra nhân dân để giám sát các hoạt động của người lao động để hoàn thành niệm vụ đề ra. Hàng tháng, phối hợp với chuyên môn bình xét thi đua của đoàn viên; Hàng quý, 6 tháng có sơ kết các phong trào thi đua, đồng thời có khen thưởng động viên kịp thời. Do đó, đến thời điểm bây giờ công tác thu ngân sách đã hoàn thành và các chỉ tiêu được lượng hóa đề ra cũng đã hoàn thành”

Không chỉ công đoàn cơ quan chi cục thuế thị xã hay khách sạn Mường Thanh mà đến nay hầu hết các tổ chức công đoàn cơ sở ở Cửa Lò đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Từ phong trào này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cũng đưa thu nhập bình quân của đoàn viên tăng 38,7% so với năm 2012. Hiện tại, bình quân thu nhập của đoàn viên công đoàn Cửa Lò đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động thị xã còn chú trọng đến các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, Phong trào “ Xanh – Sạch – Đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. Đẩy mạnh công tác nữ công, kiểm tra giám sát cùng các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn thị xã Cửa Lò đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra nên luôn được Liên đoàn lao động tỉnh xếp loại vững mạnh xuất sắc. Hiện tại, công đoàn thị xã đang tập trung phát huy các mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ qua và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới với mong muốn sao cho đạt thành tích cao hơn.

pp111

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Thanh  – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò cho biết thêm: “Trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu “Vì quyền và lợi ích của người lao động và đoàn viên công đoàn”, chúng tôi tập trung đổi mới nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp và hướng về cơ sở, lấy công nhân lao động làm địa bàn trung tâm để chỉ đạo nhằm đáp ứng vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”.

qqq1

Để công đoàn thực sự là mái ấm, tình cảm và chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho cán bộ công nhân, viên chức, người lao động, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 công đoàn Cửa Lò đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Trước mắt là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

                                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh