Đầu năm, nhiều đoàn khách du lịch đến Cửa Lò

Đăng ngày 14/02/2016

Nhiều du khách chọn bãi biển Cửa Lò làm điểm du lịch đầu năm
Nhiều du khách chọn bãi biển Cửa Lò làm điểm đến du lịch đầu năm
Thanh niên tham gia các trò chơi trên bãi biển
Thanh niên tham gia trò chơi đá bóng trên bãi biển

Một số khách sạn thường xuyên có khách đăng ký nghỉ từ 50 đến 70 phòng như KS Mường Thanh Cửa Lò, KS Thuỷ Hiếu và KS Sài Gòn Kim Liên…

Xuân Nhường