Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng ngày 11/08/2015

ketquabaucu

ketquaBCH

BCHmoi
ketquaduDHtinh

Danh sách Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2015-2020:

1, Bí thư: Đ/c Nguyễn Nam Đình

2, Phó Bí thư thường trực : Đ/c Lê Thanh Long

3, Phó bí thư-Chủ tịch UBND thị xã: Đ/c Doãn Tiến Dũng

Văn phòng Thị ủy Cửa Lò