Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò (cập nhật lúc 16h ngày 4/3/2022).

Đăng ngày 07/03/2022