Đảng ủy phường Nghi Hải quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đăng ngày 25/04/2021

Sáng 25/4, Đảng ủy phường Nghi Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị Cửa Lò tham dự và trực tiếp quán triệt các nội dung của nghị quyết.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên phường Nghi Hải được nghiên cứu, học tập, quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trung – Bí thư đảng bộ phường Nghi Hải nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Vì vậy, mỗi cấp uỷ, cán bộ, đảng viên phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình để sau hội nghị này triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của nghị quyết.

Dịp này, cán bộ, đảng viên phường Nghi Hải còn được thông báo tình hình công tác chuẩn bị lễ hội du lịch Cửa Lò tổ chức tại cầu Cửa Hội vào tối 30/4 tới đây và định hướng phát triển du lịch 2021 của thị xã.

                                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh