Đảng bộ thị xã Cửa Lò: Nhiệm kỳ mới – Quyết tâm mới

Đăng ngày 23/07/2015

TT1

DH1Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Dấu ấn rõ nét nhất đó là cuối năm 2014, Cửa Lò được Thủ tướng chính phủ công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Có được kết quả này là nhờ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 thị xã đã có nhiều quyết sách, giải pháp khắc phục các khó khăn, đưa kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm 9,8%;

Một nhiệm kỳ khó khăn về nguồn vốn đầu tư nhưng Cửa Lò vẫn huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng du lịch khá đồng bộ, khang trang hiện đại và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước cũng như quốc tế. Đến nay, Cửa Lò đã có 270 khách sạn nhà nghỉ từ 1 đến 4 sao với gần 8000 phòng, hơn 16.000 giường, đủ phục vụ cho 1,7 đến 1,8 vạn khách nghỉ/ngày đêm. Đặc biệt, Cửa Lò đã thu hút được những dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, bước đầu tạo điểm nhấn cho Cửa Lò như Khách sạn Mường Thanh – Cửa Lò cao 27 tầng; Quần thể du lịch sinh thái đảo Lan Châu – đảo Ngư, Cửa Hội…

Dbnghi hoa7

Đặc biệt, du lịch dịch vụ được chọn là ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm thúc đẩy các ngành nghề, dịch vụ khác phát triển. Hệ thống chợ, siêu thị phát triển rộng khắp trên địa bàn, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân và du khách.

Công nghiệp, xây dựng tăng, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, nông, ngư nghiệp đều phát triển mạnh theo hướng phục vụ du lịch.  

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ nét, nhất là nếp sống văn minh đô thị, văn hóa cộng đồng, giao tiếp ứng xử trong hoạt động du lịch. Chất lượng giáo dục toàn diện có bước tiến vượt bậc, được xếp tốp đầu của Tỉnh với cơ sở vật chất trường lớp khang trang và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn luôn năng nổ với sự nghiệp “trồng người”. Cửa Lò là 1 trong 5 huyện, thị được Tỉnh chọn xây dựng đơn vị điểm về văn hóa.

Dbnghi hoa6Công tác y tế, dân số, gia đình, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đặc biệt, các phong trào như xóa nhà dột nát, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế được đông đảo nhân dân tham gia.  Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được các cấp quan tâm. Điều này đã góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 10,6% năm 2011 nay xuống còn 2,5% và thu nhập bình quân đầu dự kiến năm 2015 đạt 64,5 triệu đồng/người.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, thị xã cũng đã xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Chất lượng các kỳ họp của HĐND thị xã và các phường đã được nâng lên; Công tác giám sát của HĐND đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Năng lực, tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND được nâng cao. Công tác quản lý, điều hành , chỉ đạo của UBND các cấp đã phát huy hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội đã đoàn kết, phối hợp hành động thống nhất, hiệu quả hơn. Qua đó tạo nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân.

Dấu ấn nữa trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 đó là đảng bộ thị xã Cửa Lò đã duy trì, phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới trong đảng, trong nhân dân tạo thành động lực, sức mạnh phát triển. Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của đảng đã có nhiều đối mới với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau nên chất lượng được nâng lên. Công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ được coi trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ từ thị xã tới cơ sở được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được được thực hiện nền nếp, nghiêm minh. An ninh chính trị, an ninh vùng biển, vừng đặc thù, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Với những nổ lực phấn đấu và những kết quả trên, Đảng bộ thị xã 4 năm được Tỉnh ủy công nhận đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 2014, Cửa Lò vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng hai.

Quyết tâm mới vào nhiệm nhiệm kỳ 2015 – 2020

Bước vào nhiệm kỳ mới 2015 – 2020, thị xã phấn đấu xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2, là cực tăng trưởng mũi nhọn của tỉnh, tạo tiền đề xây dựng thành phố du lịch biển xanh – sạch – đẹp, giàu mạnh, văn minh, giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ thị xã vững mạnh.  

DBTHIUY1Để thực hiện được các mục tiêu, kế hoạch trên, Cửa Lò cần tập trung nâng cao trình độ, năng lực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển trong từng giai đoạn; Tranh thủ sự ủng hộ, đầu tư giúp đỡ của Trung ương, tỉnh và phát huy nội lực để mở rộng không gian, thời gian du lịch biển; Chăm lo đào tạo nguồn nhân lực mang đặc trưng riêng của thị xã; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và các quy hoạch khác của thị xã đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Gắn quy hoạch Cửa Lò với quy hoạch chung của TP. Vinh, Nghi Lộc và của tỉnh.

Về kinh tế tuy mức độ tăng trưởng khá nhưng nhiệm kỳ qua tổng giá trị sản xuất vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Vì thế, chúng ta cần tiếp tục xây dựng Cửa Lò trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thương mại, tài chính ngân hàng, giáo giáo dục đào tạo, khám chữa bệnễnhác định du lịch vẫn là mũi nhọn, nền tảng để tác động, thúc đẩy các ngành dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông, ngư nghiệp phát triển. Mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 13 – 14 %/năm, tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 9.300 tỷ đồng, tăng bình quân 11,5 – 12,5%/năm, nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân từ 3,5 – 4%; Công nghiệp-xây dựng tăng khoảng 12,5 -13,5%, dịch vụ tăng 11,5 – 12,5%;

Quán triệt, xây dựng đề án, kế hoạch và đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết số 33, khóa XI của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tập trung xây dựng Cửa Lò trở thành thị xã văn hóa, văn minh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa. Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển. Phấn đấu xây dựng Cửa Lò trở thành một trong những đơn vị có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao mạnh của tỉnh.

Về công tác giáo dục đào tạo, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 29 khóa XI, chương trình hành động số 33 của Tỉnh và kế hoạch của thị xã về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng ngành giáo dục Cửa Lò vào tốp đầu của tỉnh. Tăng cường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong việc bồi dưỡng đào tạo nghề cho lao động, nhất là lĩnh vực du lịch cho thị xã.

Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và có những biện pháp thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhất là hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp về công tác quốc phòng an ninh, công tác nội chính, tập trung thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện cơ quan quân sự, công an cấp huyện” của tỉnh đã ban hành. Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 08, khóa VIII về chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết TW VIII khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nghị quyết 09 của Chính phủ về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội.

Tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình nhất là những vùng đặc thù để giải quyết kịp thời những vụ việc có thể phát sinh nhằm ổn định tư tưởng nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho cán bộ cấp ủy chi bộ các cấp; Trong sinh hoạt đảng, cán bộ đảng viên phải phát huy cao độ tính chiến đấu, tính giáo dục, đấu tranh phê bình và tự phê bình; Tránh tình trạng  nể nang, né tránh; Hơn nữa, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cần phải đổi mới để theo kịp tình hình thực tế.

Trước thềm Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020,  Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó, cổ vũ tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Thị xã vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng Cửa Lò phát triển toàn diện. /.

                                                                           Đàm Thắng