Đảng bộ Nghi Thu chỉ đạo sinh hoạt điểm chuyên đề bàn về công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại chi bộ khối 1

Đăng ngày 05/04/2022

Chiều 5/4, Chi bộ khối 1, Đảng bộ phường Nghi Thu tổ chức buổi sinh hoạt điểm chuyên đề bàn về công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Nghi Thu tham dự.

Chi bộ khối 1, Đảng bộ phường Nghi Thu có 89 đảng viên, trong đó 18 đồng chí tuổi cao được miễn sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ khối 1 đã tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt; đồng thời ban hành nhiều nghị quyết sát với tình hình thực tế về các mặt công tác. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Đến nay toàn khối không có hộ nghèo, tỷ lệ gia đình khá và giàu chiếm tới 80%, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

Vinh dự cho Chi bộ khối 1 là được Đảng bộ phường chọn tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề bàn về công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Việc sinh hoạt theo chuyên đề là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận về công tác nhân sự cho chi ủy chi bộ, ban cán sự khối nhiệm kỳ mới đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Qua đó còn giúp chi ủy đương nhiệm có định hướng để chuẩn bị văn kiện cũng như triển khai công tác tuyên truyền, hậu cần và các điều kiện phục vụ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Quyết tấm của chi bộ khối 1 là lựa chọn những người có đức, có tài bầu vào cấp ủy, ban cán sự khóa mới để tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế trong qua và xây dựng khối thành điểm sáng của Đảng bộ phường Nghi Thu.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh