Đảng bộ Nghi Hương tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2018

Đăng ngày 25/01/2019

Chiều 24/1, Đảng bộ phường Nghi Hương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

db

Năm 2018, Đảng bộ Nghi Hương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân. Trong năm, đã chỉ đạo treo 4.500 lượt cờ Đảng, cờ tổ quốc, gần 100 băng rôn, mua sắm 50 cờ hội lớn; Vận động nhà tài trợ thay mới 240 cụm pa nô tại trục đường Nguyễn Sinh Cung và 300 biển pa nô  tại các trục đường liên khối với tổng giá trị các đợt tuyên truyền gần 150 triệu đồng. Đặc biệt, 3 đơn vị: Khối 3, 4 và 11 đã vận động kinh phí trong nhân dân để làm cổng chào khối với số tiền 90 triệu đồng.

db1

db2

Trong công tác dân vận, năm 2018, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Đôn đốc và phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp phường triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 về công tác phát huy nội lực và các nguồn đóng góp của nhân dân. Đặc biệt, trong phong trào thi đua dân vận khéo, Nghi Hương đã  tập trung xây dựng nhiều điển hình mang lại hiệu quả cao, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng CLB liên thế hệ tự giúp nhau, mô hình nâng cao chất lượng dạy và học của trường THCS Nghi Hương, mô hình quần áo không đồng của Hội LHPN…

Ngoài đánh các kết quả đã đạt được, hội nghị đã dành thời gian thảo luận, bàn về một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo cũng như trong công tác dân vận; Đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, công việc cụ thể cho từng khối thực hiện, với mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng văn minh, lịch sự./

Đàm Hiền – Duy Quý