Đảng bộ cơ quan Thị ủy Cửa Lò đại hội lần thứ 2-Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 25/06/2015

DBTHIUY

DBTHIUY1

DBTHIUY2

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Thị ủy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ IV và Nghị quyết Đảng bộ cơ quan Thị ủy lần thứ I đề ra; Đảng bộ đã tham mưu cho ban thường vụ Thi ủy, Ban chấp hàng Đảng bộ Thị xã lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển triển KT – VH – XH – QPAN – Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực. Kể từ ngày thành lập, Đảng bộ đã chủ động xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tiễn hoạt động; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ …đã có những chuyển biến tích cực. Đảng bộ cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Đa số cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thể hiện tính tiên phong gương mẫu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 3 đảng viên mới.

DBTHIUY3

DBTHIUY4

Với tinh thần “ Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đảng bộ Cơ quan Thị ủy thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu.

Đại hội đã tập trung bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đ/c và bầu đoàn đại biểu gồm  8 đ/c tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên./.

Đàm Hiền – Duy Quý