Đại hội MTTQ phường Nghi Hòa lần thứ XX

Đăng ngày 07/03/2019

Sáng ngày 07/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò  tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy- Chủ tịch UBMTTQ TX.

nh

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, 5 năm qua, MTTQ phường Nghi Hòa đã có nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

nh1

nh2

nh3

nh4

 nh5

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ phường Nghi Hòa đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công với số tiền trên 4,213 tỷ đồng, nâng tổng số giá trị xây dựng trên toàn phường lên gần 70 tỷ đồng để xây dựng 55 công trình phúc lợi, chỉnh trang đô thị đường giao thông; làm đường cờ, đường hoa, lắp camera an ninh khối phố; huy động được trên 255,4 triệu đồng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 14 ngôi nhà đại đoàn kết, chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, các gia đình nghèo. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân, tỷ lệ người dân dùng hàng Việt Nam ngày càng cao.

Trong 5 năm qua, phường Nghi Hòa đã có 11/11 khu dân cư đạt danh hiệu “khu dân cư văn hóa”, trong đó có 4 “khu dân cư tiêu biểu” cấp tỉnh, 01 khu dân cư tiêu biểu cấp thị. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trung bình hàng năm trên 96%.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

nh6

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương bầu 38 vị tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ phường Nghi Hòa nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ Việt Nam TX Cửa Lò khóa VI./.

                                                                           Thanh Bình