Đại hội Mặt trận tổ quốc phường Nghi Hương lần thứ XXX

Đăng ngày 11/03/2019

Sáng ngày 11/03, phường Nghi Hương đã long trọng tổ chức Đại hội MTTQ  phường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về tham dự có đồng chí đ/c Trần Thị Thanh Thủy – UV BTV- Chủ tịch MTTQ thị xã.

mh

Nhiệm kỳ qua UBMT phường Nghi Hương đã có nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục quán triệt, vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước cũng như các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội và đoàn thể trong phường được giữ vững và phát triển.

mh1

mh2

Trong phong trào thực hiện cuộc vận động“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” UBMT tổ quốc phường Nghi Hương phát huy nội lực, kêu gọi các tổ chức đoàn thể,nhân dân và con em đang làm ăn ở nước ngoài được số tiền hơn 10 tỷ đồng để cải tạo và xây mới các công trình phục vụ dân sinh; làm đường cờ, đường hoa, lắp camera an ninh khối phố; kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo; quỹ đền ơn đáp nghĩa được tổng số tiền gần 600 triệu đồng, hỗ trợ tu sửa và xây dựng 20 căn nhà  đại đoàn kết; Thường xuyên chăm lo, quan tâm đến các đối tượng chính sách và các gia đình khó khăn.Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không 3 sạch”. 5 năm qua, trung bình hàng năm toàn phường có 94% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 14/14 khối giữ vững danh hiệu khối văn hóa; 14/14 khối có nhà văn hóa đạt chuẩn thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ; 100% các trường học đạt trường chuẩn Quốc gia.

mh4

mh5

Đại hội đã thảo luận và đưa ra những nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ , đặc biệt là vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; phấn đấu trong nhiệm kỳ hàng năm sẽ xây dựng 2 khối văn hóa tiêu biểu, 1 – 2 ngõ khối văn minh, 2 dòng họ văn hóa cấp thị.

mh9

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội MTTQ phường Nghi Hương đã bầu ra 35 đại biểu đủ năng lực và phẩm chất trúng cử vào ban chấp hành MTTQ phường khóa XXX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Phan Thành- Thanh Bình