Đại hội Hội truyền thống Trường sơn, đường Hồ Chí Minh phường Thu Thủy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017- 2022

Đăng ngày 29/12/2017

Sáng ngày 29/12/2017 Hội truyền thống Trường sơn, đường Hồ Chí Minh phường Thu Thủy, tổ chức Đại Hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017- 2022.

sequence-08-00_20_17_18-still052

Hội truyền thống Trường sơn, đường Hồ Chí Minh phường Thu Thủy tiền thân là Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn, được thành lập ngày 17/5/2009, hoạt động theo nguyên tắc “tự nguyện, dân chủ, đồng thuận, tự quản, tự lo về tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Sau 8 năm hoạt động Hội đã kết nạp được 24 hội viên.

sequence-08-00_20_25_12-still053

sequence-08-00_21_07_18-still055

sequence-08-00_20_47_15-still054

Trong quá trình hoạt động, Hội hướng trọng tâm vào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, động viên hỗ trợ lúc ốm đau, hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống…

Để Hội truyền thống Trường sơn, đường Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả hơn, thể theo nguyện vọng của Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn phường Thu Thủy, UBND Thị xã Cửa Lò ra quyết định số 1334/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 thành lập Hội truyền thống Trường sơn, đường Hồ Chí Minh phường Thu Thủy và tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ nhất.

sequence-08-00_22_11_22-still057

sequence-08-00_23_26_24-still058

sequence-08-00_23_32_18-still059

sequence-08-00_25_48_22-still064

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2017- 2022, ông Dương Văn Cần làm chủ tịch Hội.

Thanh Bình- Duy Quý