Đại hội Hội nông dân phường Nghi Tân lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày 26/03/2018

Xây dựng được 638 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, xóa được 7 hộ nghèo và ủy thác vay vốn ngân hàng  CSXH cho 760 lượt hội viên vay với số tiền 23 tỷ đồng…là kết quả nổi bật được đánh giá tại đại hội đại biểu Hội nông dân phường Nghi Tân lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tổ chức trong  2 ngày 25 và 26/3/2018.

dh

Với sự tham gia của lãnh đạo Hội nông dân Thị xã, lãnh đạo địa phương và 99 đại biểu ưu tú đại diện cho hội viên hội nông dân phường Nghi Tân.

dh1

dh2

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội nông dân phường Nghi Tân đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 phong trào trọng tâm của hội được xây dựng, phát triển toàn diện, rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực. Hội đã xây dựng được 638 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, xóa được 7 hộ nghèo và ủy thác vay vốn ngân hàng  CSXH cho 760 lượt hội viên vay với số tiền 23 tỷ đồng. Tổ chức được 6 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật  cho 300 lượt hội viên, đào tạo nghề cho 54 học viên.

dh3

dh4

Ngoài đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng đến việc vận động hội viên nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quan tâm phát triển ngành nghề khai thacsthuyr hải sản, tăng dịch vụ du lịch, thương mại. Đẩy mạnh toàn diện, hiệu quả 3 phong trào trọng tâm của nông dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

29527257_973147139509125_1375994059_o

Đại hội đã bầu 13 đ/c vào BCH Hội nông dân phường Nghi Tân lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh