Đại hội Hội cựu giáo chức Cửa Lò nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đăng ngày 12/04/2017

Sáng ngày 12/04/2017, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã, Hội cựu giáo thị xã Cửa Lò đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự đại hội có 100 đại biểu chính thức. Đ/c Nguyễn Nam Đình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội

gch

Nối tiếp những kết quả của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội cựu giáo chức Cửa Lò luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm. Nhờ vậy, tổ chức hội không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển.

gch1

gch2

Tính đến năm 2017, toàn thị hội  có 7 hội cựu giáo chức cơ sở  với 260 hội viên. Hoạt động Hội đã đi vào nề nếp với nhiều nội dung thiết thức hiệu quả. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội còn nhiều hạn chế như: Một số hội cơ sở sinh hoạt không thường xuyên; Việc quan tâm thăm hỏi đời sống vật chất, tinh thần của hội viên chưa kịp thời; Điều kiện về cơ sở vật chất hoạt động còn gặp nhiều khó khăn…

gch3

gch4

Tại đại hội, Hội đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 với mục tiêu:Đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Xứ Nghệ, nhà giáo trên quê hương Cửa Lò, đưa mọi hoạt động của hội đi vào chiều sâu, chất lượng, cùng với ngành, công đoàn giáo dục chăm lo tốt hơn đời sống nhà giáo, nhân viên trong nhành nghỉ hưu, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới  căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội..Trên cơ sở đó, Hội cựu giáo chức Cửa Lò sẽ phát huy tinh thần tự lực tự cường, kết hợp xã hội hóa trong quá trình hoạt động, xây dựng, củng cố, phát triển Hội ngày càng ổn định, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững vai trò gương mẫu của cựu nhà giáo trong cộng đồng dân cư…

gch5

gch7

Đại hội Đại biểu Hội cựu giáo thị xã Cửa Lò lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng đã bầu ra một ban chấp hành mới gồm 11 nhà giáo. Nhà giáo Nguyễn Đình Học- Nguyên chuyên viên Phòng giáo dục đào tạo Thị xã được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội cựu giáo chức Cửa Lò nhiệm kỳ 2017-2022.

Khắc Giang-Ngọc Ánh