Đại hội điểm Chi bộ khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương

Đăng ngày 04/06/2022

Sáng ngày 04/6, Chi bộ khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Sỹ Cường- Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy; Hoàng Văn Phúc- Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trần Phan Long- Thị ủy viên- Chánh văn phòng Thị ủy- Phó đoàn chỉ đạo thị xã tại phường Nghi Hương; Phùng Thị Hạnh- Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ phường Nghi Hương để rút kinh nghiệm chung trong công tác tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở cho Đảng bộ phường trong thời gian tới.

Chi bộ khối Mỹ Thắng hiện có 95 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ khối đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cùng với đó, công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Cấp uỷ khối luôn đoàn kết, năng động và thống nhất cao và tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Trong nhiệm kỳ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 88%, xét đề nghị tăng huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí, kết nạp 01 đảng viên mới…

Bên cạnh làm tốt công tác phát triển đảng, Chi bộ khối cũng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tổng thu nhập xã hội ước đạt 86 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 53,8 triệu đồng/người/năm. Trong nhiệm kỳ đã phát huy nội lực được gần 275 triệu đồng xây dựng 5 công trình trọng điểm của khối.  Đời sống, văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, tỷ lệ thu gom rác thải trong dân cư đạt 95%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Quốc phòng an ninh được giữ vững…

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ khối Mỹ Thắng đặt mục tiêu: Tổng thu nhập xã hội đạt từ 126,8 tỷ đồng; phấn đấu xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 01 đến 02 tuyến đường điện, cờ, pano. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt trong dân cư đạt 98%. 100% gia đình có thùng rác đạt chuẩn. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85-87%. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 85- 88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Lương- Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ và nhân dân khối Mỹ Thắng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, ngoài phát huy những kết quả đã đạt được, Chi bộ khối cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, huy động nội lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra; Trước mắt, cấp ủy và đảng viên và nhân dân trong khối cần tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng còn lại của năm 2022; nâng cao chất lượng chính trị của đảng viên, chú trọng đào tạo, kết nạp đảng viên trẻ; Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Tập trung các giải pháp thoát nghèo cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; Chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, công tác vệ sinh môi trường để xây dựng khối ngày càng phát triển…

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào BCH, đồng chí Hoàng Quang Vinh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ khối Mỹ Thắng, nhiệm kỳ 2022-2025./.

Phan Thành- Tạ Nhật