Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã Cửa Lò lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 14/06/2015

                

z ub6 zz ub4

zz ub2

        Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,1%. Tổng thu ngân sách tăng theo hàng năm khoảng 18,1%. Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã liên tục giảm từ 10.6% (năm 2011) đến nay  xuống còn 3,25%. Các hoạt động văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

zz z

zz ub1

          Với tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã Cửa Lò lần thứ VII đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Đại hội cũng đã tập trung bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm  7 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Thanh Vân-Ngọc Ánh