Đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Nghi Hải – Cửa Lò

Đăng ngày 21/11/2015

z tri H

Tại buổi tiếp xúc, đã có 6 ý kiến xoay quay 10 vấn đề. Trong đó tập trung vào các vấn đề như chế độ chính sách cho lực lượng TNXP, chế độ thờ phụng đối với mẹ Việt Nam anh hùng. Cử tri cũng kiến nghị cần xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm ra, gây khó khăn cho nhân dân. Tại biểu tiếp xúc, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc nếu dự án đầu tư xây dựng Du lịch Cửa Lò của Tập đoàn Vin Group được triển khai có ảnh hưởng đến vấn đề dồn dân hay không?

Trước những kiến nghị của cử tri phường Nghi Hải, ông Lê Minh Thông thay mặt đoàn đại biểu HĐND Tỉnh đã tiếp thu và giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được đại biểu trình lên kỳ họp HĐND cấp tỉnh và thị xã để có những giải pháp với những vấn đề cử tri đã nêu./.

Thanh Vân- Tạ Nhật