Đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII và Đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tiếp xúc với cử tri phường Nghi Thu trước kỳ họp thứ 2

Đăng ngày 23/07/2021

Chiều 23/7, các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII gồm bà Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Ông Trần Phan Long – Chánh Văn phòng Thị ủy và các vị Đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Nghi Thu trước kỳ họp thứ 2. Dự buổi tiếp xúc còn có các ông Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Võ Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã,   đại diện UBMTTQ, trưởng một số phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường Nghi Thu.

Thay mặt các vị Đại biểu HĐND tỉnh bầu ở địa bàn thị xã Cửa Lò, ông Trần Phan Long đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và  tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Nghi Thu được nghe ông Phan Công Đối – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 và báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phường Nghi Thu tại buổi tiếp xúc trước, sau kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã khóa V; tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.

Cử tri phường Nghi Thu băn khoăn về chế độ chinh sách người có công với cách mạng; Chế độ cho cán bộ hội Thanh niên xung phong không có.  Cử tri Nghi Thu cũng đề nghị tỉnh và thị xã trong thu hút đầu tư cần lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực và triển khai dự án đúng tiến độ, tránh tình trạng dự án treo; Chất lượng một số tuyến đường nội phường xuống cấp, tuyến đường 3 đoạn qua khối 2 chưa hoàn thành gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; công tác môi trường còn bất cập, nhất là việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải…

Thay mặt các vị Đại biểu HĐND thị xã khóa VI bầu ở địa bàn phường Nghi Thu, ông Võ Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ  tịch UBND thị xã Cửa Lò đã trả lời các ý kiến đề xuất của cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp cụ thể để trình HĐND Tỉnh  xem xét trong kỳ họp tới.

Hữu Lương – Duy Quý