Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc với cử tri phường Nghi Hòa.

Đăng ngày 18/06/2020

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thị xã khóa 13, chiều ngày 18/6, tại khối 5, phường Nghi Hòa, Đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường Nghi Hòa đã có buổi tiếp xúc với cử tri toàn phường. Dự buổi tiếp xúc có ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã.

Tại đây, Đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường thông báo dự kiến chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13-HĐND thị xã, khóa V và kỳ họp thứ 11- HĐND phường khóa XVIII; Báo cáo tóm tắt kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT- XH của thị xã và phường Nghi Hòa trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 6 cuối năm 2020.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Nghi Hòa đã kiến nghị một số vấn đề, như: Hiện nay, đất nông nghiệp của địa phương ngày càng bị thu hẹp, chính quyền cần sớm có phương án tạo việc làm cho nguồn lao động dư thừa; Tình trạng phơi hải sản ngay trục đường Bình Minh, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, cần sớm có biện pháp giải tỏa.  Công tác môi trường, nhất là tại khu vực bãi tắm Cửa Hội hiện bị ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, chính quyền cần sớm có phương án xử lý. Sớm có phương án quy hoạch phù hợp đối với khối 5 (khối Hải Bằng 2 cũ)….

Ông Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã thay mặt cho Đại biểu HĐND thị xã và UBND thị xã đã giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; Đồng thời, hứa sẽ đưa những vấn đề vượt thẩm quyền trình lên kỳ họp sắp tới./.

Đàm Hiền- Phan Thành