Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri phường Nghi Thu

Đăng ngày 20/06/2022

Chiều ngày 20/6, Nghi Thu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND Thị xã, đại biểu HĐND phường với cử tri phường Nghi Thu trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thị xã khoá VI, kỳ họp thứ 4 HĐND phường khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu Nguyễn Hồng Quang – UVBTV, Phó chủ tịch HĐND Thị xã, Võ Văn Hùng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND Thị xã, trưởng các phòng, ban, ngành Thị xã, đại biểu HĐND, đoàn thể và đông đảo cử tri phường Nghi Thu tham dự.

Tại đây, cử tri Nghi Thu đã được đại biểu HĐND Thị xã thông báo chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tóm tắt kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã. Đại biểu HĐND phường đã thông qua nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND phường khoá XX; Báo cáo kết quả tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022…

Cũng tại đây, cử tri Nghi Thu đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng và đề xuất 9 ý kiến kiến nghị, mong các vị đại biểu HĐND các cấp quan tâm giải quyết, đó là: Chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở, các đối tượng chính sách, người có công; Việc xây dựng các công trình cần công khai hồ sơ thiết kế, chi tiết để nhân dân theo dõi, giám sát; Nêu cao vai trò trách nhiệm, giám sát của đại biểu HĐND các cấp; Đề nghị cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống giao thông giữa ngã tư đường Sào Nam và đường ven biển đảm bảo trật tự ATGT…

Đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thị xã, đồng thời tiếp thu các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ trình lên HĐND các cấp trong kỳ họp tới./.

Mỹ Hạnh  – Duy Quý