Đảo Mắt vững vàng trước đầu sóng (phát sóng NTV ngày 17/07/2018)

Đăng ngày 17/07/2018

Tiểu đoàn hỗn hợp 32 Đảo Mắt đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo ở khu vực Bắc Miền Trung. Đây cũng là đơn vị tiền tiêu, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bình yên cho Thị xã du lịch  Cửa Lò và 1 vùng biển phía đông xứ Nghệ.