Đảng ủy quân sự Cửa Lò triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 03/07/2020

Chiều ngày 3/7, Đảng ủy quân sự thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Cửa Lò; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị xã tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dầu gặp không ít khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Đảng bộ, chính quyền thị xã, sự đoàn kết, nổ lực của cán bộ, đảng viên Đảng ủy quân sự Cửa Lò đã thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như việc xây dựng đơn vị vững mạnh được chú trọng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã có nhiều đổi mới, linh hoạt hơn, đặc biệt là lãnh đạo và thực hiện tốt các khâu đột phá của Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy quân sự tỉnh; Các cuộc vận động, phong trào thi đua được đẩy mạnh.

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong 6 tháng qua, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đưa ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, Đảng ủy quân sự Cửa Lò phấn đấu thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi chiếm 75% trở lên. 100% cán bộ, nhân viên đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh và tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng viên. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, chiến sỹ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, khâu đột phá do Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát động. Qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh