Đảng bộ Cửa Lò kỳ vọng vào 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ mới (phát sóng NTV ngày 16/06/2020)

Đăng ngày 16/06/2020

Sau hơn 2 ngày làm việc (từ 11 đến 13/6), Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã tin tưởng và kỳ vọng vào các quyết sách mang tính đột phá về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới.