Đồng chí Bí thư Thị uỷ Phạm Thị Hồng Toan tham dự tổ thảo luận số 1

Đăng ngày 22/12/2021

Nằm trong chương trình kỳ họp thứ tư HĐND Thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026, chiều ngày 22/12 dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Quang Tiêu, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Cửa Lò, Tổ số 1 đã tiến hành thảo luận. Các đ/c Phạm Thị Hồng Toan – TUV, Bí thư Thị uỷ, Trần Thị Thanh Thuỷ – Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã, đại biểu 2 phường Nghi Tân, Nghi Hoà và đại biểu khách mời.

Đồng tình cao với kết quả được trình bày trong báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2021 của UBND Thị xã, các đại biểu nhất trí, trong năm, Cửa Lò đã hành động khẩn trương, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, vượt qua khó khăn, thách thức, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/27 chỉ tiêu đề ra.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, các đại biểu nhất trí cao với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH trong báo cáo của UBND Thị xã, và cho rằng cơ bản phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời cũng đã kiến nghị đề xuất thêm các nội dung như: Thị xã cần quan tâm hơn đến công tác hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch ngay sau khi dịch bệnh được khống chế; Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu du lịch; Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cần được tập trung cao độ hơn nữa, đặc biệt là huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành nhất là người dân địa phương.

Mỹ Hạnh  – Ngọc Ánh