Cụm bỏ phiếu Đảo Mắt hướng dẫn công tác bỏ phiếu cho ngày bầu cử 23/5

Đăng ngày 22/05/2021

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, chiều 22/5, cụm bỏ phiếu tại Đảo Mắt đã tập trung toàn bộ cử tri để thông qua công tác bỏ phiếu.

Ngoài hướng dẫn nội quy, quy chế cuộc bầu cử bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Cụm đã tiến hành kiểm tra quân phục, tác phong của từng cử tri tham gia bầu cử. Hướng dẫn quy trình bầu cử. Đặt biệt là việc thực hiện giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang… nhằm phòng chống dịch Covid – 19.

Tham gia cuộc bầu cử lần này, cụm bỏ phiếu tại Đảo Mắt có 159 cán bộ, chiến sỹ và người dân công tác trên Đảo Mắt, gồm: Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt, Hải Đăng và Công binh 414.

Đàm Hiền – Tạ Nhật