Cục thuế Nghệ An: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Đăng ngày 23/11/2018

Nâng cao nghiệp vụ và các kỹ năng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cho lãnh đạo Chi cục, Đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế các Chi cục trong tỉnh là nội dung được Cục thuế Nghệ An tổ chức sáng ngày 23/11/2018 tại thị xã Cửa Lò.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giảng viên Vụ tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế Tổng cục thuế quán triệt các kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu về công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế như: quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa; hướng dẫn kỹ năng giao tiếp thuyết trình, kỹ năng viết tin bài, xử lý khủng hoảng truyền thông và tiếp xúc Báo chí.

Ông Hà Lê Dũng – Phó Cục trưởng Cục thuế Nghệ An khai mạc lớp tập huấn và quán triệt một số nội dung cho các học viên

Ông Hà Lê Dũng – Phó Cục trưởng Cục thuế Nghệ An khai mạc lớp tập huấn và quán triệt một số nội dung cho các học viên

Các học viên dự tập huấn.

Các học viên dự tập huấn.

Ngoài ra, Cục thuế Nghệ An còn triển khai một số nhiệm vụ và tổ chức thảo luận một số nội dung nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

                                                                                                                                                                                                                                                Hữu Lương

                                                                                                                                                                                                                                                 Trung tâm VHTT &TT Cửa Lò