Cửa Lò xây dựng nguồn quỹ chăm sóc người cao tuổi(Phát sóng NTV: 2/10/2018)

Đăng ngày 03/10/2018

Quan tâm, chăm sóc, chia sẻ khó khăn để người cao tuổi sống vui sống khỏe là mục tiêu xuyên suốt trong thời gian qua của các cấp hội người cao tuổi Thị xã Cửa Lò. Đặc biệt, các cấp hội Người cao tuổi ở đây đã tích cực huy động mọi nguồn lực hợp pháp trong toàn xã hội để chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của  người cao tuổi.