Cửa Lò tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo cho phụ nữ

Đăng ngày 25/08/2017

Chiều 25/8, Hội liên hiệp phụ nữ Cửa Lò phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo cho phụ nữ. Đại diện một số phòng, ban Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh và Thị xã, Ủy viên Ban chấp hành phụ nữ cơ sở và chi hội trưởng 71 chi hội phụ nữ ở Cửa Lò cùng dự.

pn

Trong thời gian 1 buổi, chị em phụ nữ đã được cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy quán triệt về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Luật biển quốc tế và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối vói các vùng, thềm lục địa và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

pn1

pn2

Phổ biến các quy định đảm bảo an toàn hàng hải, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp quốc tế về biển. Đồng thời, thông báo về tình hình biển đông và tham vọng bành trướng của Trung quốc. Qua đó giúp chị em hiểu rõ về vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền cho nhân dân, nhất là ngư dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và đấu tranh các hành vi, hoạt động sai trái đến biển đảo Việt Nam.

Hữu Lương – Ngọc Ánh