Cửa Lò tuyên truyền pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

Đăng ngày 06/07/2018

Sáng 6/7, Sở giao thông vận tải phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tổ chức  hội nghị tuyên truyền pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ ở địa bàn Nghệ An từ năm 2017 đến năm 2020.

th

Tại hội nghị, Sở giao thông vận tải Nghệ An đã phổ biến những nội dung chính của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương; Công tác kết hợp tiến hành đồng thời điều tra thống kê và xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông theo Nghị quyết số 56 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự phối hợp xử lý vi phạm công trình đường bộ, đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.. .

th1

th2

Mục đích của đợt tập huấn nhằm giúp các thành viên trong Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông thị xã, Ban chỉ đạo các phường, bí thư, khối trưởng các khối dân cư hiểu rõ các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Hữu Lương – Duy Quý