Cửa Lò tuyên dương giáo viên, học sinh xuất sắc năm học 2014 – 2015

Đăng ngày 20/05/2015

tuyen duong1Toàn cảnh hội nghị tuyên dương giáo viên, học sinh xuất sắc

tuyen duong2

tuyen duong7

tuyen duong4

tuyen duong6

tuyen duong

Năm học này, có 22 giáo viên và 55 học sinh các cấp được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi và học giỏi.Buổi tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2014 – 2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của học sinh, sự nỗ lực của giáo viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, qua đó là động lực để tiếp tục nỗ lực phát huy đưa ngành giáo dục thị xã ngày càng phát phát triển trong những năm tiếp theo./.

Đàm Hiền – Đậu Thuận