Cửa Lò tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2017 – 2018

Đăng ngày 17/05/2018

Chiều ngày 17/05, UBND Thị xã Cửa Lò long trọng tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học năm học 2017 – 2018. Dự lễ có các đồng chí: Trần Xuân Bí – Chủ tịch hội khuyến học tỉnh Nghệ An, Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đại diện các phòng ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các phường, cán bộ giáo viên, học sinh xuất sắc các  trường học trên địa bàn.

sequence-06-00_15_26_14-still023

sequence-06-00_15_47_02-still024

sequence-06-00_15_55_07-still025

Năm học 2017 – 2018 là năm ngành giáo dục đào tạo thị xã Cửa Lò có thành tích xuất sắc được xếp vào tốp đầu của tỉnh, đặc biệt là học sinh giỏi khối lớp 9. Trong năm học, ngành giáo dục đào tạo thị xã tích cực đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 12, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện, phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực cần thiết cho học sinh. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

sequence-06-00_21_03_05-still027

sequence-06-00_18_18_24-still026

Ngoài biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã còn mong muốn ngành giáo dục đào tạo Cửa Lò thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển toàn diện ngành giáo dục trong năm học tới; Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, trong đó chú trọng vào việc sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên và hệ thống trường lớp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Chuẩn các điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và đào tạo.

sequence-06-00_24_38_19-still030

sequence-06-00_23_42_10-still028

sequence-06-00_24_23_00-still029

Tại lễ tuyên dương, UBND thị xã Cửa Lò khen thưởng cho 3 tập thể, 11 giáo viên có học sinh đạt giải nhất các kỳ thi cấp tỉnh, 7 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 8 học sinh đạt giải nhất các kỳ thi cấp tỉnh. Hội khuyến học thị xã cũng khen thưởng cho một số giáo viên, học sinh xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.

Hữu Lương – Ngọc Ánh