Cửa Lò: Truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Đăng ngày 27/08/2015

truytangTrải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Cửa Lò đã có hàng ngàn người con ưu tú tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong số những người con ưu tú ra đi đã có biết bao người mãi mãi không về, toàn Thị xã có 831 liệt sĩ, 980 thương binh, bệnh binh, 202 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

truytang1

truytang2

truytang3Tại lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” lần này, Thị xã Cửa Lò có 31 mẹ được truy tặng. Đến nay, Cửa Lò có 47 mẹ được phong tặng và truy tặng, trong đó hiện có 5 mẹ còn sống.

Đây là sự tôn vinh, ghi nhận của Tổ quốc, của nhân dân đối với công lao trời biển và sự hy sinh, mất mát to lớn của các mẹ./.
                                                                                                               Mỹ Hạnh – Duy Quý