Cửa Lò triển khai xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu( phát sóng NTV ngày 23/11/2020)

Đăng ngày 23/11/2020